Sortisis - systém pre automatizáciu zákazkovej výroby
Sortisis je systém pre podporu menších a stredných výrobných podnikov využívajúci technológiu čiarových kódov.
Systém umožňuje plánovať, monitorovať rozpracovanosť a vyhodnocovať Vaše zákazky v reálnom čase z ľubovoľného miesta aj mimo podnik.
Softvér je navrhnutý tak, aby sa mohol plne prispôsobiť existujúcim procesom zákazníka.

Plánovanie zákaziek

Každú zákazku Sortisis založí s prednastaveným zoznamom činností. Projektový manažér modeluje plán harmonogramu zákazky. Technológ naplní položky zákazky Importom z materiálovej rozpisky. Systém eviduje pre každú činnosť, na koľko % je hotová a či nedochádza k meškaniu výroby.

Evidencia práce

Evidencia reálne odpracovaného času prebieha u pracovníkov výroby pomocou mobilných terminálov. Pracovník si zaznamenáva začiatok a koniec úkonu vo vzťahu ku konkrétnej zákazke, položke, činnosti a pracovisku. Kancelárske profesie môžu evidovať prácu ručnými výkazmi priamo v systéme.

Monitorovanie výroby

Zamestnanci vo výrobnej hale snímajú čiarové kódy z technického výkresu a kartičky zamestnanca do ľahkých odolných priemyslových logistických terminálov. Nemusia vôbec použiť PC. Zamestnanec môže pracovať na viacerých strojoch naraz. Manažér má okamžitý prehľad o situácii vo výrobe.

Tlačové zostavy

Sortisis umožňuje z uložených dát vygenerovať preddefinované tlačové zostavy priamo vo formáte XLSX, ihneď na stiahnutie a tlač. Napr. Harmonogram zákazky, Výkaz práce pracovníka, celej zákazky, pohyb dielcov vo výrobe. Uložené dáta je možné využiť v grafickom či tabuľkovom reporte na mieru.

Čo Sortisis ponúka?

Hlavné prínosy a výhody riešenia Sortisis

- ONLINE prehľad o výrobe kdekoľvek ste
- Nízke nároky na HW a SW, licencie tretích strán
- Nízke nároky na zaškolenie ľudí a ich IT kvalifikáciu
- Jednoduchá a rýchla implementácia
- Vysoká prispôsobivosť
- Automatizácia procesov terminálmi a čiarovými kódmi
- Zrušenie papierových výkazov práce
- Zníženie počtu nezálohovaných zdrojov dát
- Moderná architektúra a vývojová platforma
- Možnosť integrácie s účtovným SW
- Možnosť integrácie s dochádzkovým/prístupovým SW
- Automatické nastavenie jazyka podľa prehliadača
- Variabilita mobilných terminálov Online/Offline

 • Zefektívnenie výroby

  prínos pre zákazníka

 • Úspora času

  prínos pre manažéra

 • Prehľad nad výrobou a ľudmi

  prínos pre vedúceho výroby

 • Presné podklady pre férové ohodnotenie

  prínos pre zamestnanca

REFERENCIE

Na stiahnutie

Kontakty

Sídlo spoločnosti:
PREON s.r.o.
Pri Delni 3, Prešov
080 01, Slovakia
IČO: 47 733 594
DIČ: 2024081983
IČ DPH: SK2024081983
Spoločnosť PREON s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo: 30383/P.Obchodné zástúpenie pre Sortisis v ČR
SQN s.r.o.
Kubelíkova 1224/42, Praha 3
130 00, Czech Republic
IČO: 04965850
http://www.sqn.cz