Čiarové kódy

Riešenie Sortisis využíva dva druhy etikiet, zamestnanecké etikety a výkresové etikety. Zamestnanecké etikety slúžia na rýchlu identifikáciu pracovníkov výroby pri zadávaní výrobných úkonov do systému. Výkresové etikety sa lepia na technické výkresy (obdoba Výrobnej sprievodky), ktoré predstavujú konkrétne súčiastky celej zákazky.

Obidva typy etikiet obsahujú čiarový kód štandardu code 128. Etikety systém generuje do formátu PDF v rozlíšení 300dpi. V kombinácii s presnou tlačiarňou sa minimalizuje čas potrebný na zosnímanie jedného čiarového kódu.

Sortisis používa samolepiace etikety rozmeru 70 x 41 mm s výstupom na bežnú laserovú či atramentovú tlačiareň. Jeden arch samolepiacich etikiet má 21 etikiet. Balenie obsahuje 100 listov, teda 2100 etikiet. V prípade záujmu je možné implementovať aj tlač jednotlivo na priemyselné tlačiarne čiarových kódov napr. typu ZEBRA.

 

Ukážky tlačených výstupov v PDF: