Sortisis - systém pro automatizaci zakázkové výroby
Sortisis je systém pro podporu menších a středních výrobních podniků využívající technologii čárkových kódů.
Systém umožňuje plánovat, monitorovat rozpracovanost a vyhodnocovat Vaše zakázky v reálném čase z libovolného místa i mimo podnik.
Softvér je navržen tak, aby jej bylo možné plně přizpůsobit existujícím procesům zákazníka.

Plánování zakázek

Každou zakázku Sortisis založí s přednastaveným seznamem činností. Projektový manažer modeluje plán harmonogramu zakázky. Technolog naplní položky zakázky Importem z materiálové rozpisky. Systém eviduje pro každou činnost, na kolik % je hotová a zda nedochází ke zpoždění výroby.

Evidence práce

Evidence reálně odpracovaného času probíhá u výrobních profesí pomocí mobilních terminálů. Pracovník si zaznamenává začátek a konec úkonu ve vztahu ke konkrétní zakázce, položce, činnosti a pracovišti. Kancelářské profese můžou evidovat práci na PC přímo v systému.

Monitorování výroby

Zaměstnanci ve výrobní hale snímají čárkové kódy z technického výkresu a kartičky zaměstnance do lehkých odolných průmyslových logistických terminálů. Nemusí vůbec použít PC. Zaměstnanec může pracovat na více strojích najednou. Manažer má okamžitý přehled o situaci ve výrobě.

Tiskové sestavy

Sortisis umožňuje z uložených dat vygenerovat předdefinované tiskové sestavy přímo ve formátu XLSX, k dispozici ihned ke stažení a tisk. Např. Harmonogram zakázky, Výkaz práce pracovníka, celé zakázky, pohyb dílů ve výrobě. Uložená data je možné využít v grafickém či tabulkovém reportu na míru.

Co Sortisis nabízí?

Hlavní přínosy a výhody rešení Sortisis

- ONLINE přehled o výrobě kdekoli jste
- Nízké nároky na HW a SW, licence třetích stran
- Nízké nároky na zaškolení lidí a jejich IT kvalifikaci
- Jednoduchá a rychlá implementace
- Vysoká přizpůsobivost
- Automatizáce procesů terminály a čárkovými kódy
- Zrušení papírových výkazů práce
- Snížení počtu nezálohovaných zdrojů dat
- Moderní architektura a vývojová platforma
- Možnost integrace s účetním SW
- Možnost integrace s docházkovým/přístupovým SW
- Automatické nastavení jazyka dle prohlížeče
- Variabilita mobilních terminálů Online/Offline

 • Efektivnější výroba

  přínos pro zákazníka

 • Úspora času

  přínos pro manažera

 • Přehled nad výrobou a lidmi

  přínos pro vedoucího výroby

 • Přesné podklady pro férové ohodnocení

  přínos pro zaměstnance

REFERENCE

Ke stažení

Kontakty

Sídlo společnosti:
PREON s.r.o.
Pri Delni 3, Prešov
080 01, Slovakia
IČO: 47 733 594
DIČ: 2024081983
IČ DPH: SK2024081983
Spoločnosť PREON s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo: 30383/P.Obchodní zastoupení pro Sortisis v ČR
SQN s.r.o.
Kubelíkova 1224/42, Praha 3
130 00, Czech Republic
IČO: 04965850
http://www.sqn.cz