Tiskové sestavy

Sortisis generuje tiskové sestavy ve formátu XLSx. Uživatel si může vytvořený report stáhnout na svoje lokální zařízení. Kromě toho se všechny vytvořené reporty automaticky ukládají do sdíleného adresáře, odkud jsou přístupné dalším uživatelům.

Aktuálně systém obsahuje tyto tiskové sestavy

  • Harmonogram – reálný okamžitý stav libovolné zakázky. Porovnání graficky plán a skutečnost výroby.
  • Výkaz práce – čistý odpracovaný čas na zakázce. Report je možné parametrizovat za jednoho zaměstnance nebo za všechny zaměstnance za určité časové období nebo za konkrétní zakázku. Údaje jsou shrnuté za zakázku, datum výkazu, pracoviště, zaměstnance a položku zakázky.
  • Pracoviště – Stav položek – report pro jednu zakázku přehledně ukazuje výskyty položek zakázky na jednotlivých pracovištích seřazených podle výrobního procesu.

Systém je možné rozšířit o další reporty podle potřeb zákazníka.

 

Ukázky tiskových sestav v PDF: