Schéma systému Sortisis

Sortisis využíva existujúcu infraštruktúru zákazníka v kombinácii s novými mobilnými terminálmi pre zber dát priamo z výroby. Riešenie je nainštalované na centrálnom počítači (server), odkiaľ je prístupné cez internú sieť klientským zariadeniam – rôznym počítačom, terminálom a iným mobilným zariadeniam, na ktorých už nie je nutná žiadna inštalácia, iba internetový prehliadač. Zákazník sa môže rozhodnúť, že bude mať riešenie prístupné cez internet aj mimo internú firemnú sieť.

Pracovníci výroby nemusia vôbec používať PC, ak si to zákazník neželá. Naviac, podľa podmienok vo výrobe je možné riešenie zaviesť od plnohodnotného online riešenia s využitím výhradne WiFi terminálov (predpokladom je kvalitný WiFi signál v celej výrobnej hale), cez kombináciu online wifi terminálov a offline terminálov až po výhradne offline zber dát z výroby. Pri mobilných termináloch bez WiFi sa prenos dát do databáze uskutočňuje automaticky pri každom vložení terminálu do vidlice.

Samotný zber dát sa vykonáva skenovaním čiarových kódov do terminálov s minimom ručných číselných vstupov. Údaje sú online k dispozícii účtovnému oddeleniu, vedúcemu výroby, manažérovi závodu a všetkým ďalším pracovníkom, ktorí potrebujú k uloženým dátam pristupovať.