Tlačové zostavy

Sortisis generuje tlačové zostavy vo formáte XLSx. Užívateľ si môže vytvorený report stiahnuť na svoje lokálne zariadenie. Okrem toho všetky vytvorené reporty sa automaticky ukladajú do zdieľaného adresára, odkiaľ sú prístupné ďalším užívateľom.

Aktuálne systém obsahuje tieto tlačové zostavy:
Harmonogram – reálny okamžitý stav ľubovoľnej zákazky. Porovnáva graficky plán a skutočnosť.
Výkaz práce – čistý odpracovaný čas na zákazke. Report je možné parametrizovať za jedného zamestnanca alebo za všetkých zamestnancov za určité časové obdobie, za konkrétnu zákazku. Údaje sú grupované za zákazku, dátum, pracovisko, zamestnanca a položku zákazky.
Pracovisko – Stav položiek – zostava pre práve jednu zákazku prehľadne ukazuje výskyty položiek zákazky na jednotlivých pracoviskách zoradených podľa výrobného procesu.

Systém je možné rozšíriť o ďalšie reporty podľa potrieb zákazníka.

Ukážky tlačových zostáv v PDF: